Thỏa thuận khách hàng

Khách hàng chấp nhận Thỏa thuận bằng cách hoàn thành đăng ký và tạo tài khoản trên Trang web. Việc chấp nhận Thỏa thuận có nghĩa là Khách hàng hoàn toàn đồng ý với các điều khoản sau đây.


Nơi cung cấp dịch vụ là TRONGDANGKHOA.COM

Thuật ngữ


1. Đăng ký thành viên và thu thập thông tin của thành viên.

1.1. Đăng ký trên trang web, khách hàng đồng ý với các xử lý dữ liệu cá nhân của mình phù hợp với chính sách bảo mật của TRONGDANGKHOA.COM. Xử lý này được thực hiện với mục đích cung cấp dịch vụ theo thỏa thuận, bao gồm khả năng thuận tiện sử dụng web, khả năng kết nối hoạt động với thành viên, bảo vệ tài khoản của thành viên, công tác phòng chống gian lận. Thỏa thuận này là vô thời hạn và có thể hủy bỏ bằng cách gửi yêu cầu về việc này trên support@TRONGDANGKHOA.COM.

Quá trình TRONGDANGKHOA.COM thu thập thông tin cá nhân về thành viên bao gồm việc thu thập thông tin do thành viên cung cấp về họ, tên, số điện thoại, địa chỉ e-mail cũng như dữ liệu trong các tập tin cookie cần thiết để thu thập số liệu thống kê về sự tương tác giữa thành viên với trang web. Tất cả những thông tin cá nhân của thành viên cung cấp cho TRONGDANGKHOA.COM sẽ được coi là bí mật.

1.2. Thủ tục đăng ký thành viên bao gồm hai giai đoạn:
- Thủ tục đăng ký thành viên trên Trang web của Công ty;
- Thủ tục xác minh danh tính và thông tin cung cấp trong quá trình đăng ký.

1.3. Thủ tục đăng ký thành viên là yêu cầu bắt buộc đối với Khách hàng của TRONGDANGKHOA.COM.

1.4. Để làm thủ tục đăng ký trên Trang web của TRONGDANGKHOA.COM bạn phải thực hiện những hành động dưới đây:
− Điền đầy đủ thông tin cá nhân và chi tiết liên lạc, chi tiết tài khoản giao dịch.
− Chấp nhận các điều khoản của Thỏa thuận này và các phụ lục đính kèm.

1.5. TRONGDANGKHOA.COM sẽ làm thủ tục xác minh danh tính nhằm mục đích xác nhận tính đúng đắn và đầy đủ của các thông tin được cung cấp bởi Khách hàng trong khi đăng ký thành viên. Để làm thủ tục này, TRONGDANGKHOA.COM có quyền yêu cầu và Khách hàng phải cung cấp:
- Bản sao Chứng minh thư nhân dân.

- Số tài khoản ngân hàng giao dịch.

( Ngoài ra, TRONGDANGKHOA có quyền yêu cầu bổ sung hóa đơn tiện ích còn giá trị, hợp đồng với Ngân hàng về việc mở tài khoản cá nhân, scan của thẻ Ngân hàng cũng như những giấy tờ khác, nếu giấy tờ kể trên không cho phép xác minh đầy đủ danh tính của Khách hàng và/hoặc xác nhận thông tin cá nhân được Khách hàng cung cấp.)

1.6. Thủ tục xác minh danh tính và thông tin được tiến hành trong vòng 10 (mười) ngày làm việc kể từ lúc TRONGDANGKHOA đề ra yêu cầu xác minh danh tính của Khách hàng. Trong một số trường hợp, thời gian này có thể được gia hạn đến 30 (ba mươi) ngày làm việc tùy theo sự suy xét của TRONGDANGKHOA.

1.7. Trong trường hợp nghi ngờ bộ phận an ninh của TRONGDANGKHOA có quyền niêm phong tài khoản đầu tư gọi vốn.

1.8. TRONGDANGKHOAcó quyền yêu cầu thành viên cung cấp sao kê điện tử của các giấy tờ để xác minh danh tính và các thông tin mà thành viên đã cung cấp khi mở tài khoản. Trong những trường hợp nói trên TRONGDANGKHOA yêu cầu thành viên và thành viên phải cung cấp sao kê điện tử của giấy tờ (TRONGDANGKHOA có thể yêu cầu cung cấp bản sao công chứng). Nếu thành viên không cung cấp thông tin cá nhân của mình (kể cả giấy tờ xác nhận thông tin cần thiết), TRONGDANGKHOA có thể đình chỉ việc bảo trì tài khoản của thành viên cho đến khi cung cấp thông tin được yêu cầu. Nếu thông tin cần thiết không được cung cấp cho TRONGDANGKHOA thì tài khoản bị đình chỉ có thể bị khóa vĩnh viễn.

1.9. Thành viên thừa nhận quyền của TRONGDANGKHOA được sử dụng thông tin cá nhân của thành viên cung cấp để đáp ứng yêu cầu của pháp luật chống rửa tiền và thu nhập nhận được bằng cách phạm tội.

1.10. Thành viên chịu trách nhiệm về việc cung cấp các bản sao thực của giấy tờ. Trong trường hợp thành viên cung cấp cho TRONGDANGKHOA giấy tờ giả mạo, thành viên sẽ bị truy tố theo pháp luật của nước đã cấp giấy tờ nói trên.

1.11. Trong khi xác nhận việc đăng ký thành viên đồng ý nhận thông tin của TRONGDANGKHOA, bao gồm tin nhắn quảng cáo vào địa chỉ e-mail và tin nhắn điện thoại vào số điện thoại do mình đăng ký. Nếu thành viên không muốn nhận tin nhắn như vậy, thành viên có thể hủy đăng ký nhận tin nhắn vào bất kỳ lúc nào bằng cách nhấn vào liên kết trong thư e-mail hoặc hủy bỏ tùy chọn trong Tài khoản cá nhân, cũng như bằng cách liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng của TRONGDANGKHOA. TRONGDANGKHOA sẽ nhanh chóng đáp ứng yêu cầu của thành viên về việc huỷ đăng ký nhận các loại email (ngoài những thông báo về các thao tác giao dịch ), cũng như yêu cầu của thành viên hủy bỏ nhận tin nhắn điện thoại.

2. Thủ tục thanh toán lẫn nhau

2.1. Số tiền trên tài khoản của thành viên là số lượng trách nhiệm tài chính của TRONGDANGKHOA đối với thành viên trong một thời điểm cụ thể, trừ khi có điều kiện bổ sung nào khác. Điều kiện bổ sung có thể là việc thành viên tham gia vào các đợt khuyến mãi, Event khác nhau tổ chức bởi TRONGDANGKHOA.

2.2. Thành viên phải nộp yêu cầu rút tiền dưới dạng điện tử được quy định bởi giao diện nội bộ của Trang web. Sau khi thành viên lập đơn yêu cầu, số tiền mà thành viên định rút không bị trừ vào số dư tài khoản của thành viên cho đến khi trực tiếp tiến hành thanh toán. Số tiền thanh toán phù hợp với yêu cầu của thành viên không được hoàn lại và không thể bị kháng cáo.

2.3. Việc chuyển tiền cho thành viên được thực hiện trong vòng 24h ( hai tư giờ ) trong ngày làm việc.

2.4. Để nạp tiền vào tài khoản trên Trang web thành viên sử dụng bộ giao diện nội bộ của Trang web. Số tiền nạp tối thiểu là  1 triệu VNĐ.

2.4.1 Thành viên có thể sử dụng dịch vụ "Thanh toán qua một cú nhấp chuột" trên trang web. Khi sử dụng dịch vụ này, thành viên cần bật chức năng "Lưu giữ tài khoản" và nạp tiền khi dịch vụ được kích hoạt. Khi đó thành viên đồng ý chi trả tất cả khoản thanh toán mà mình yêu cầu thực hiện trên Trang web, và những chi phí bổ sung (nếu có) bao gồm các khoản thuế, phí, ...

2.4.2 TRONGDANGKHOA và đơn vị cung cấp dịch vụ thanh toán chỉ xử lý số tiền mà thành viên yêu cầu thực hiện giao dịch mà không chịu trách nhiệm với các khoản phí phát sinh thêm.

2.4.3 Sau khi nhấn nút "Thanh toán qua một cú nhấp chuột" và xác nhận thành toán thì việc thanh toán sẽ được coi là đã được xử lý và không được hoàn lại.

2.4.4 Khi nhấn nút "Thanh toán qua một cú nhấp chuột" và xác nhận thanh toán, thành viên đồng ý với việc:

- Khi thực hiện lệnh lệnh nạp tiền trên Trang web, thành viên xác nhận khoản thanh toán và đồng ý với các điều khoản trong Thỏa thuận khách hàng;
- Hiểu được các rủi ro liên quan đến dịch vụ này và chấp nhận chúng;
- Không thể hủy bỏ việc thanh toán hoặc rút tiền trở lại ngay lập tức;
- Thành viên đã đạt hoặc hơn tuổi trưởng thành;
- Hiểu và chấp nhận rằng việc xử lý thanh toán của thành viên được thực hiện bởi đơn vị cung cấp dịch vụ thanh toán.

2.4.5 Nếu như thành viên muốn ngưng sử dụng dịch vụ "Thanh toán qua một cú nhấp chuột" cho lần nạp tiền tiếp theo thì thành viên cần hủy chức năng "Lưu giữ tài khoản" ( bỏ "dấu tick" ở mục "Lưu giữ tài khoản" khi nạp tiền trong mục "Thu ngân" trên trang web) và thực hiện lần thanh toán tiếp theo mà không sử dụng dịch vụ "Thanh toán qua một cú nhấp chuột".

2.4.6 TRONGDANGKHOA và Đơn vị cung cấp dịch vụ thanh toán không chịu trách nhiệm với việc thanh toán thất bại liên quan đến việc không nhận được sự cho phép thực hiện việc thanh toán bằng thẻ của thành viên từ ngân hàng phát hành thẻ .

2.4.7 Trong trường hợp thành viên không đồng ý với dịch vụ trên và/hoặc có các lý do khác, 50CENT sẽ yêu cầu thành viên ngừng việc thanh toán ngay kịp thời và nếu cần thiết có thể liên lạc với bộ phận chăm sóc khách hàng của 50CENT theo các thông tin liên lạc được đề cập ở mục 10 của bản Thỏa thuận khách hàng này.

2.5. Khi thấy thành viên có ý định rõ ràng sử dụng tài khoản để thực hiện các giao dịch không hợp lệ giữa những hệ thống thanh toán, 50CENT có thể từ chối yêu cầu rút tiền từ tài khoản.

2.6. Việc sử dụng thẻ tín dụng của bên thứ ba để nạp tiền bị cấm.

2.7. Phương pháp chính thức để nạp / rút tiền / tài khoản của TRONGDANGKHOA thông qua tất cả các hệ thống thanh toán được liệt kê trên Trang web của TRONGDANGKHOA. Thành viên sẽ chịu tất cả những rủi ro liên quan đến việc sử dụng các hệ thống thanh toán, cũng như chịu phí cho việc thực hiện thanh toán và chuyển khoản, bởi vì các hệ thống thanh toán không phải là đối tác của TRONGDANGKHOA. TRONGDANGKHOA không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ hay về việc không nhận được tiền trên tài khoản của thành viên nếu đó là lỗi của hệ thống thanh toán. Trong trường hợp thành viên có khiếu nại đối với hoạt động của hệ thống thanh toán nào, thành viên nên liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng của hệ thống thanh toán đó. Khách hàng phải thông báo về những trường hợp như vậy với TRONGDANGKHOA.

2.8. TRONGDANGKHOA không chịu trách nhiệm về hành động của các bên thứ ba thực hiện hoạt động môi giới trong khi thành viên tiến hành những thao tác nạp/rút tiền. Khi thành viên tiến hành những thao tác nạp tiền, trách nhiệm tài chính của TRONGDANGKHOA xuất hiện từ lúc nhận được tiền của thành viên vào tài khoản ngân hàng của TRONGDANGKHOA và/hoặc vào tài khoản của TRONGDANGKHOA trong những hệ thống thanh toán được liệt kê trên Trang web của TRONGDANGKHOA.

2.9. Trong trường hợp phát hiện dấu hiệu gian lận trong việc thực hiện giao dịch Đầu tư - Gọi vốn sau khi tiền được ghi vào tài khoản của thành viên, TRONGDANGKHOA có quyền hủy bỏ giao dịch này và đóng băng tài khoản của thành viên. Khi thành viên tiến hành giao dịch rút tiền, trách nhiệm tài chính của TRONGDANGKHOA chấm dứt tại thời điểm rút tiền từ tài khoản Ngân hàng của TRONGDANGKHOA và/hoặc từ tài khoản của TRONGDANGKHOA tại hệ thống thanh toán được liệt kê trên Trang web.

2.10. Trong trường hợp TRONGDANGKHOA phạm lỗi kỹ thuật trong khi tiến hành giao dịch Đầu tư - Gọi vốn, TRONGDANGKHOA có quyền hủy bỏ những giao dịch như vậy và kết quả của chúng cũng như kết quả của dịch vụ cung cấp bởi TRONGDANGKHOA.

2.11. Việc rút tiền từ tài khoản của thành viên chỉ được thực hiện vào những dữ liệu mà thành viên đã nêu trong khi nạp tiền. Nếu không có khả năng kỹ thuật rút tiền thông qua cùng một hệ thống thanh toán đã được sử dụng khi nạp tiền, thành viên có quyền sử dụng một hệ thống khác để rút tiền. Trong trường hợp này, chi tiết của hệ thống thanh toán phải phù hợp với chi tiết cá nhân mà thành viên đã nêu trong khi đăng ký.


2.12. Thành viên hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác và tính xác thực của các thông tin được nêu trong đơn yêu cầu rút tiền.

2.13. Nếu bộ phận an ninh nghi ngờ rằng thành viên có hành động gian lận hoặc lừa đảo, TRONGDANGKHOA có quyền khóa tài khoản của thành viên mà không cần cảnh báo trước và không cung cấp khả năng tiếp tục rút tiền.

3. Trách nhiệm của thành viên và TRONGDANGKHOA

4.1. Khi chấp nhận các điều khoản của Thỏa thuận này, thành viên xác nhận rằng mình chịu trách nhiệm cá nhân về số dư trên tài khoản của mình. TRONGDANGKHOA không chịu trách nhiệm về những hành động hoặc việc không có hành động của thành viên trong quá trình sử dụng dịch vụ của TRONGDANGKHOA.

4.2. 50CENT có quyền vào bất kỳ thời điểm nào sửa đổi những điều khoản của Thỏa thuận này. Trong trường hợp TRONGDANGKHOA giới thiệu những sửa đổi vào Thỏa thuận, những sửa đổi như vậy sẽ có hiệu lực từ lúc đăng tải bản Thỏa thuận sửa đổi trên trang web http://trongdangkhoa.com/thoa-thuan-khach-hang, trừ khi thời hạn những sửa đổi bắt đầu có hiệu lực được xác định thêm khi được đăng tải trên trang web. Thành viên được thông báo về việc sửa đổi bản Thỏa thuận này bằng cách đăng tải phiên bản Thỏa thuận mới trên trang web http://trongdangkhoa.com/thoa-thuan-khach-hang.


4.3. Nghĩa vụ và quyền lợi của thành viên và TRONGDANGKHOA quy định bởi Thỏa thuận này được coi là có tính chất dài hạn và sẽ có hiệu lực cho đến khi TRONGDANGKHOA nhận được thông báo của thành viên về việc đóng tài khoản hoặc về việc từ chối không tuân thủ các điều khoản của Thỏa thuận này.

4.5. Thành viên hoàn toàn nhận thức rằng những hành động do mình hoặc do bên thứ ba với sự tham gia của mình thực hiện mà những hành động đó có thể làm cho hoạt động của TRONGDANGKHOA , thiết bị, các bộ phận, phần mềm và phần cứng của TRONGDANGKHOA mất ổn định, đều đưa đến việc TRONGDANGKHOA ngay lập tức từ chối không thực hiện bảo trì tài khoản của thành viên và hủy bỏ tất cả các giao dịch của thành viên này. Trong tương lai, TRONGDANGKHOA cũng có thể từ chối không tái đăng ký thành viên và không bảo trì tài khoản mới của thành viên này.


4.6. Bằng việc chấp nhận Thỏa thuận, thành viên đảm bảo rằng:
− Mình có năng lực hành vi và đã đủ tuổi dân sự;
− Mình đã làm quen với các điều khoản của Thỏa thuận này và chấp nhận các điều khoản đó.

 • SẢN PHẨM CHÍNH HÃNG
  Đa dạng và chuyên sâu
 • ĐỔI TRẢ TRONG 30 NGÀY
  Kể từ ngày mua hàng
 • CAM KẾT 100%
  Chất lượng sản phẩm
 • MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN
  Theo chính sách giao hàng

Hotline tư vấn

 0965556545