Thuốc tăng lực, bổ sung năng lượng, tăng cường trao đổi chất cho chó mèo